Opbygning af stand på MonitorExpo 2012


Standens maksimale højde er 4 meter.

Gulvet i Hal H er beton. 

Links til produkter og priser:
Produkter og Serviceydelser i Bella Center
Priser på produkter og serviceydelser i Bella Center 

VIGTIG INFORMATION:
NB! Udstillere henvises i øvrigt til at læse de generelle udstillerbetingelser i BC
Teknisk Info Katalog, hvor der bl.a. oplyses om nabohensyn, bygningshensyn,
transport til stande, musik, døgnstrøm, fakturering, tomgods, forsikring og forplejning. 
Se kataloget her

Har du spørgsmål angående bestilling af varer, så ring til Birgit på 70 20 98 38.


Rigning i loft

H-hallen har en max belastning på 75 kg ved bestilling af wirer og taljepunkter.
Grundet rørinstallationer i loftet tages forbehold for at enkelte punkter må forskydes
få centimeter. Alle wirer i Bella Center skal rigges med wirelås. Disse låse kan
købes i Teknisk Udstillerservice skranke i de officielle opbygningsdage sammen
med monterings-vejledning. Dynamisk belastning af wirer er af sikkerhedsmæssige
årsager forbudt. En wire må derfor ikke anvendes til løft af udstyr. Til dette formål
anvendes kædetaljer sat i taljepunkter i stedet. 

Efterladt materiale
Materialer, der er efterladt på standen, når nedbrydningsperioden er slut, vil blive
betragtet som affald og bortskaffes på standlejerens regning. Hvis der ikke er mulighed
for at afhente materialerne inden da, så kontakt Bella Centers partner, DSV Solutions,
på telefon 32 47 30 17 for aftale om afhentning og opbevaring mod betaling.